Ako vytvoriť úspešný web

1. časť - Strategický webdesign

1. časť – Strategický webdesign

Vytvorenie úspešného webu zahŕňa niekoľko krokov: začíname kreatívnym nápadom a návrhom designu, pokračujeme typografiou, vytvorením dobrého rozloženia prvkov (layoutu), až po napísanie kvalitného textu (copywriting). Všetky tieto činnosti majú vytvoriť príjemné užívateľské rozhranie (UI). Nestačí však, ak je užívateľské rozhranie pekné, nápadité a zaujímavé. Užívateľské érozhranie v prvom rade musí zrozumiteľne a prehľadne zobrazovať informácie, ktoré sú obsiahnuté na webovej stránke.

Web design skrátka nie je umenie - zahŕňa v sebe niekoľko rôznych činností, ktoré na seba nadväzujú a ktoré je potrebné zosúladiť.

Ak chcete vytvoriť úspešný web, musíte tieto kroky spolu správne skombinovať.Všetky prvky by mali návštevníka web stránky presvedčivo zorientovať jedným, jasným a zrozumiteľným smerom. Tento váš smer má byť jasný z každej súčasti vašej web stránky. Na to, aby sa Vám to podarilo, musíte pri tvorbe webu uvažovať strategicky.

Čo to znamená myslieť strategicky, čo je to strategický webdesign? Pri tvorbe webstránky myslite na to, že nevytvárate iba web stránku, ktorá vyzerá dobre, je kvalitná a dobre použiteľná.

Pri tvorbe webstránky myslite na tieto dve veci: Za prvé, webstránka má plniť svoj účel a tomuto účelu majú byť podriadené všetky jej komponenty. Za druhé, webstránka je ďalší nástroj na naplnenie cieľov vašej organizácie a preto ich musí jasne a zrozumiteľne prezentovať.

Existuje množstvo web stránok s úžasným a nápaditým designom, ktoré odrážajú moderné trendy a používajú najnovšie technológie. Technológie a moderné trendy sú, samozrejme, dôležité. Mali by však byť použité inteligentne a s jasným zámerom, nie samoúčelne. Napríklad pri blogovacej web stránke je potrebné klásť dôraz na prehľadnosť, čitateľnosť a organizovanie informácií a článkov. Ak, naopak, chcete prezentovať novú počítačovú hru, moderné grafické prvky a efekty budú veľmi dôležité.

Ak dizajnér samoúčelne použije atraktívne prvky, ktoré nezodpovedajú samotnému účelu webu ani firemnej stratégii, je veľmi pravdepodobné, že budú neefektívne. 

Webdesign je predovšetkým o vytvorení užívateľského rozhrania, ktoré plní svoju funkciu, je ľahko použiteľné a to v spojení so správnymi emóciami a pocitmi.

Efektívny webdesign musí spojiť jednotlivé kroky pri tvorbe do jedného harmonického celku, ktorý jasne vyjadruje účel webstránky aj ciele firmy. Strategický webdesign je najmä o tom, ako účel webstránky a ciele organizácie použiť a správne aplikovať pri tvorbe webu.

 

-em-